Privacy voorwaarden & cookies

Vastleggen en verwerking van gegevens: De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Visionhost te vallen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Visionhost met uitzondering van de exploitant van de webwinkel Cheryl House Of Hair. Visionhost gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, het verlenen van diensten en/of om u te informeren over andere producten en diensten van Visionhost - indien u daarop prijs stelt.

Beveiliging van gegevens: Visionhost maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Gebruik van cookies: Visionhost maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies om u te identificeren en daarmee de toegang tot de site voor u gemakkelijker te maken. Visionhost kan informatie over het gebruik van deze website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina's, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze website op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen.

Links naar websites: Op de site van Visionhost staan hyperlinks naar andere websites. Visionhost is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar deze site verwijst.

Wijzigingen: Visionhost behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage: U heeft recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens. Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan:

Visionhost B.V.
Postbus 53105
2505 AC Den Haag

Disclaimer

De website van Cheryl House Of Hair / House Of Hair Shop is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie - inclusief, maar niet beperkt tot tariefinformatie - worden ontleend. Uitzondering hierop wordt gevormd door de algemene voorwaarden van Cheryl House Of Hair / House Of Hair Shop, waaraan rechten kunnen worden ontleend, indien ze door u uitdrukkelijk zijn aanvaard bij het plaatsen van een of meer orders. Op alle offertes, producten en diensten van Cheryl House Of Hair / House Of Hair Shop zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Cheryl House Of Hair / House Of Hair Shop behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Cheryl House Of Hair / House Of Hair Shop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Cheryl House Of Hair / House Of Hair Shop kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cheryl House Of Hair / House Of Hair Shop.

Cheryl House Of Hair / House Of Hair Shop is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.